Prikbord

Nieuws & agenda


#trots Certificaat Veilige School behaald!
8 april

Inline image

 

Brief Gemeente Maastricht 07-04-2022:

In het kader van het project Veiligheid in en om school Maastricht-Heuvelland heeft uw school afgelopen periode met behulp van Halt een veiligheidsanalyse van uw school gemaakt, waarmee u inzicht heeft gekregen in de (veiligheid)situatie van uw school. Hierna heeft u een plan van aanpak opgesteld waarin u beschreven heeft wat er nodig is om het veiligheidsbeleid door te ontwikkelen naar een eerder vastgesteld basiskader veiligheid. Plannen en protocollen hebben daarna een update gekregen en zijn waar nodig bijeen gebracht.  Hiermee heeft uw school de interne organisatie voor wat betreft het veiligheidsbeleid op orde gebracht en heeft uw school de noodzakelijke externe samenwerking georganiseerd. 
Na dit traject heeft er op 18 februari 2022 een audit op uw school plaats gevonden en is het auditrapport aan een onafhankelijk certificeringscommissie voorgelegd. Hierbij mag ik uw berichten dat de certificeringscommissie in maart 2022 heeft bepaald dat uw school de audit met goed gevolg heeft afgelegd en daarom het certificaat Veilige School krijgt toegekend. 

 

Alle aandachtspunten omtrent fysieke en mentale veiligheid worden de komende periode en schooljaar 2022-2023 opgepakt door de BHV-ers, het crisisteam en directie. 

 

Wij zijn in elk geval trots op dit behaalde resultaat. Dank aan iedereen die hiervoor een bijdrage heeft geleverd

 

Terug naar overzicht

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren